Kaubalaevade agenteerimine

 
Oleme traditsiooniline  laevaagentuur, osutades  kaubalaevadele teenuseid kõikides Eesti sadamates.
 
Laevaomaniku soovil anname talle täieliku informatsiooni olukorrast  mistahes Eesti sadamas, suhtume  lugupidavalt  võimalikku  laevakülastusse  ja  vormistame  pro-forma  disbursemendi.
 
Laevakülastuse üksikasjalike andmete olemasolu korral sisaldab meie agenteerimise teenus järgmisi töid:
1. kui laevaomanik valib meie firma laeva agenteerima, kinnitame seda omalt poolt  
2. informeerime laeva kaptenit ja teisi osapooli kõikidest planeeritavate laevakülastuste üksikasjadest
3. reserveerime kaikoha sadamas ja laeva klaarimine sisse- ja väljasõidul või reidil
4. teostame kauba järelevalvet või sõlmime sellekohase äritehingu
5. vajadusel abistame laevapere liikmeid, sh meeskonna vahetus ja kodumaale naasmine
6. esindame laeva kapteni huve Eestimaa sadamates ja osutame teenuseid kõikide vajalike operatsioonide teostamisel
7. valmistame ette kauba saatedokumendid
8. tasume kohalikust seadusandlusest tulenevalt teie eest laevadele osutatavate   
      teenuste tasud
9. aitame tagada laeva turvalise seilamise 
10. saadame lõpliku disbursemendi arve maksjale
 
Eesti sadamad külastatavad AS Inflot poolt agenteeritavate laevadega:
1. Vanasadam – kruiisi-, sõja- ja parvlaevad
2. Muuga sadam – tankerid, puistlastilaevad ehk balkerid, konteiner- ja külmutuslaevad, konventsionaalsed kaubalaevad
3. Paljassaare sadam – väiksed tankerid, puistlastilaevad ehk balkerid, külmutuslaevad
4. Paldiski lõunasadam – ro-ro tüüpi laevad, parv-, puistlastilaevad ja autode transportimiseks ettenähtud laevad
5. Paldiski põhjasadam – autode veoks ettenähtud laevad, konventsionaalsed kaubalaevad
6. Saaremaa sadam – Tallinna Sadama sadamate pere noorim liige. Tegemist on ainulaadse sadamaga terves regioonis  –  Saaremaa sadam on spetsiaalselt kavandatud-ehitatud reisilaevade teenindamiseks
7. Kunda sadam – turvas ja tsemenditööstuse kaubad (tsement ja klinker), metsamaterjal (ümarpalk, paberipuu, puiduhake ja –graanulid jt puidutooted)
8. Sillamäe sadam – tankerid, parvlaevad
 
Kontaktisik: Andrei Sõrodojev
Telefon: +372 60 333 83/84
Mobiil:  +372 5 062 057
Teleks:  173273 INF EE, 173473 INF EE
Faks:     +372 60 333 81
Üldine e-mail: agent@inflot.ee, inflot@inflot.ee

Sadama eeskirjad 
 
Ilmateade
 
Laevad sadamas
 
Veebikaamera Vanasadamas
 
Jääolud
INFLOT AS Tuukri 58, Tallinn, 10120. Tel. +372 6033380, faks +372 6033390